Aleva, Novi vizuelni identitet tradicionalnog lidera

  • Zadatak
    Kompanija Aleva, zahvaljujući svom vodećem proizvodu Aleva Paprika koji je postao generički naziv za mlevenu začinsku papriku, uživala je jaku prepoznatljivost na domaćem tržištu. Međutim, istraživanja su pokazala da veći deo potrošača nije upoznat sa preostalim proizvodima iz Alevinog portfolija. Pored “Aleve paprike” kompanija Aleva je u svom portfoliju brojala preko 160 različitih proizvoda od kojih su najpoznatije bile dehidrisane supe. Jaka veza između korporativnog i proizvodnog brenda unosila je zabunu među potrošačima i predstavljala Alevu kao tradicionalnu i staromodnu kompaniju, što je bilo suprotno ciljevima novog menadžmenta kompanije. Zadatak Unibranda bio je repozicioniranje celokupnog proizvodnog portfolija radi kreiranja jakog i prepoznatljivog brenda Aleva i pozicioniranja kompanije kao moderne kompanije koja poštuje tradicionalne vrednosti.
    Rešenje
    Proces repozicioniranja započet je razvojem novog vizuelnog identiteta kompanije koji je naznačavao osnovne vrednosti kompanije - društvenost, tradiciju, kreativnost i inovativnost. Nakon razvoja novog identiteta Unibrand je definisao brand arhitekturu u cilju organizovanja proizvodnog portfolija kompanije. Proizvod nove brend arhitekture bila je harmonizacija svih proizvoda unutar portfolija kompanije, što je rezultiralo visokom prepoznatljivošću Alevinih proizvoda na samim mestima prodaje. Poslednji korak u razvoju strategije repozicioniranja bio je redizajn proizvoda kao i definisanje komunikacione strategije. Repozicioniranje kompanije Aleva i njenih proizvoda rezultiralo je povećanjem cene akcija na berzi za 300% kao i povećanjem prodaje kategorije supa za 40%.