Banca Intesa, Mesto koje volim

  • Zadatak
    Banca Intesa Beograd u saradnji sa Intesa Sao Paolo grupom razvila je program korporativno društvene odgovornosti (CSR) koji podržava zaštitu kulturno-istorijskog nasleđa republike Srbije. Program "Busom Places", kako mu je bio radni naziv, ima za cilj da identifikuje mesta koja imaju emotivni kao i kulturno-istorijski značaj za naše okruženje a koje su zbog nedostatka brige "pala u zaborav". Pomenuti program bio je prvi CSR program Banke Intesa i zadatak agencije Unibrand bio je postavljanje starteško-kreativne platforme koja će uspešno pozicionirati pomenuti program, okupiti sve članove naše zajednice, zvanične institucije i organizacije. Projekat je obuhvatao rad na razvoju brend identiteta, definisanju kreativnog koncepta kampanje kao i dizajn elemenata komunikacije.
     
    Rešenje
    Kako bi se svaki član lokalne zajednice osetio delom ovog programa bilo je potrebno da se obraćamo direktno svakom pojedincu. Na osnovu definisane brend platforme " Nacionalna potraga za mestom iza duge" razvilo se ime programa MESTO U SRCU. Korišćenjem jednine u imenu postigli smo efekat direktnog i ličnog obraćanja: to je moje mesto, koje ja želim da sačuvam i baš ono koje ja volim. Logo CSR programa Mesto koje volim sa jedne strane rađen je kao poseban i nezavisan identitet u odnosu na banku Intesa kako bi se stvorio jak i prepoznatljiv brend, dok su sa druge strane korišćeni veoma prepoznatljivi elementi korporativnog identiteta kao što su boja i oblik kako bi se stvorila jasna veza sa bankom i kako bi program Mesto koje volim u svakom trenutku doprinosio jačanju imidža banke Intesa. Agencija Unibrand radila je takođe i na razvoju kreativnog koncepta kampanje koji se zasnivao na ideji korišćenja ličnih izjava i predloga mesta koje zaslužuju da budu sačuvana od zaborava.