2.9.2016.

Brending agencija - specijalne jedinice u oblasti marketinga

Kao agencija koja se pozicionira kao “brending”, uvek imamo taj dodatni zadatak i potrebu da objasnimo čime se bavimo i da razjasnimo konfuziju oko toga koja je razlika između nas i advertajzing agencija. Često nam se desi da sebe poredimo sa nekim specijalnim jedinicama u oblasti marketing komunikacija koji rade neke zadatke koje drugi ne rade ili im je to sporedna aktivnost. U ovom tekstu ćemo se potruditi da razjasnimo osnovne pojmove koje razlikuju brending agencije od ostalih.
 
Razrešimo konfuziju
 
Najčešće konfuzija nastaje oko toga gde je granica između nas, reklamnih agencija, dizajn studija, PR-a, pa čak i biznis konsultanata. Brending agencija mora da razume biznis svojih klijenata pa čak i da ga usmeri, a da pritom definiše i kreira sve dodirne tačke (kanale, medije) kroz koje se publika (tržište, poslovni partneri, korisnici, zaposleni i vlasnici) susreće sa svojim brendom. Brending agencija je zapravo spoj biznis i kreativnog/komunikacionog konsultanta jer brend, ono što on jeste i kako se ponaša ključno utiče na biznis i njegovu vrednost.
 
Šta je brending agencija?
 
Glavni fokus u radu jedne brending agencije je da pomogne određenom brendu/kompaniji da razvija svoje korporativne proizvodne ili uslužne brendove i da ih održava i unapređuje. U praksi, taj process nazivamo brend strategijom, koja pored vizuelnog identiteta, stila i tona komunikacije, ima za cilj da definiše osnovne elemente brenda, njegove vrednosti i suštinu, karakter, način na koji ga ljudi/društvo vide i osećaju i sve ono zbog čega bi se identifikovali sa njim. Pored strategije, brending agencija planira i sprovodi korake potrebne da jedan brend nastane ili veoma često da se osveži ili repozicionira. Na kraju sve treba da bude merljivo i mi smo tu da rezultate merimo i “doterujemo” strategiju kao bi rezultati bili još bolji.
 
Za razliku od kreativnih i advertajzing agencija koje pomažu kompaniji da ostvare kratkoročnu vidljivost i popularnost kroz promocije i kampanje, brending agencije deluju na duge staze, jer je proces razvoja brenda dug i često pun prepreka. Ultimativni zadatak brending agencija je da doslovce isprojektuju život brenda (i predvide sve teškoće do kojih može doći), da postave ciljeve i organizuju sve brend resurse kako bi on bio zdrav, uspešan i uvek interesantan. U ovom procesu neophodno je razumevanje, konstantna analiza i inovacija. Iako su suština i vrednosti brenda ono što treba da bude postojano i nepromenjivo, jer predstavljaju jezgro prepoznatljivosti i identifikacije, ono što stalno treba inovirati je način na koji se komunicira. Inovacija je ključ opstanka. Upravo je ovde bitna uloga brending agencije, da kao kreator brenda prepozna kritične momente koje zahtevaju rekaciju i promenu u načinu na koji on komunicira i kako izleda i da ih konstantno inovira.
 
Brending agencija je multidisciplinarna! Može biti strateški konsultant, neko ko pomaže u kreiranju novih prozivoda, usluga, ali i kreativna i/ili dizajn podrška. Vremenom agencija postaje važan partner marketing i razvojnih sektora i lagano ulazi pod kožu i do detalja se trudi da upozna i razume ceo proces rada, proizvodnje, prodaje, distribucije…
 
Ponekad rad sa brending agencijom nije lak i brz, ona će od klijenta zahtevati da im pruži sve potrebne informacije – koje su to vrednosti, ciljevi, ton i stil komunikacije, kakva je konkurencija, koja je pozicija na tržištu, kome se obraćamo. Sve ove informacije će omogućiti da se kreiraju ciljevi, definiše strategija i organizuju resursi da jedan brend (ili čitav portfolio) zaživi. Često klijentima ove informacije od ključnog značaja nedostaju, nemaju jasnu sliku o tome šta je potrebno da bi se process razvoja brenda započeo. Zato mi ako brend konsultanti olakšavamo process i serijom radionica i upitnika dolazimo do neophodnih informacija. Ovaj proces je od velike važnosti jer tokom njega klijenti upoznaju sebe i svoje dobre i loše strane. Na neki način, ovo zna da bude trenutak otrežnjenja i zaokreta pred velike poduhvate.
 
Čime se brending agencija bavi
 
Kao što ste do sad mogli da zaključite, veliko je područje rada u kojem su brending agencije specijalizovane i koje obavljaju. Ovo su neke tipične oblasti i aktivnosti brending agencija:
 • • Istraživanje i analiza tržišta, konkurencije, potencijalnih i postojećih ciljnih grupa
  • Imenovanje brendova
  • Brend arhitektura
  • Pozicioniranje brenda
  • Razvoj brend identiteta
  • Dizajn vizuelnog identiteta brenda
  • Brand book
  • Brend strategija i menadžment
  • Brend komunikacija
  • Korporativni brending
  • Re-brending
  • Dizajn pakovanja i ambalaže
 • • Dizajn i osmišljavanje prostornih elemenata brenda

 
A sad najkorisniji deo ovog vodiča 
 
Iako mnoge kompanije smatraju da svoje brendove poznaju i da mogu sami da kreiraju i sprovedu uspešnu strategiju, u praksi to nije baš tako. Vodiči za kreiranje i održavanje brendova su veoma popularni i dostupni i kompanije često padaju u zamku da ovaj proces sprovode sami. Ipak uspeh brenda zahteva dugotrajan napor i kompleksne mehanizme za koji je potrebno iskustvo, znanje, kreativnost i često distanca od unutrašnjih svakodnevnih procesa i organizacije kompanije. Za sve to neophodno je imati stručnu pomoć – dobru brending agenciju koja zna šta je potrebno da se brend izdvoji u odnosu na konkurenciju, privuče i zadrži one kojima je namenjen.
Prvi korak je izbor prave brending agencije, koja će raditi za zajednički cilj jer je ovaj proces partnerski. Upozorenje! Nekad se može desiti da ponekad nećemo imati isto mišljenje i da ćete čuti i ono što ne želite da čujete.
 
Da bi ovaj izbor bio pravi potrebno je da obratite pažnju na sledeće:
 • • Kakvo iskustvo agencija ima u poslu, ko su njihovi predhodni klijenti
  • Da li imaju procese i procedure kojih će se pridržavati dok budu radili na razvoju vašeg brenda
  • Na koji način ćete međusobno sarađivati
 • • Budžeti – svaka strana treba da prihvati i da ima u vidu koliko zapravo može da košta razvoj jednog brenda
 
Bitno je napomenuti da je uloga brending agencije jako važna za svaku ozbiljnu kompaniju, jer njena ekspertiza omogućava da brendovi nađu svoju jedinstvenu poziciju i tako stvore vrednost svojim vlasnicima, zaposlenima i korisnicima. Brending je uopšte jako važan za razvoj biznisa, a specijalci koji na tome rade pomažu da biznis ojača i bude održiv na duge staze.
I kako načiniti prvi korak u izboru prave brending agencije? Pa već ste ga napravili čitajući ovaj tekst. Potrudili smo se da razjasnimo konfuziju i pojasnimo ko smo i čime se bavimo. Ipak, ukoliko i dalje postoji neka nedoumica oko delatnosti brending agencije ili oko toga kako baš vama možemo da pomognemo, slobodno nas kontakirajte. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

Ukoliko imate neku zanimljivu temu i voleli biste da je podelite sa nama, pišite nam na: unblog@unibrand.rs