Delta City

  • Razvoj sistema oznaka i putokaza za prvi shopping mall u Srbiji i Crnoj Gori
    Projekat Delta City Signage predstavlja jedan od prvih projekata savremenog prostornog obeležavanja u Srbiji. Agencija Unisign je razvila projekat unutrašnjeg i spoljašnjeg obeležavanja, kao i brendiranja prostora. Zadatak agencije bio je razvoj identiteta vizuelnih komunikacija, kao i kreiranje jedinstvenog grafičkog i industrijskog dizajna sistema označavanja. Osnovni cilj je bio da se komunikacija i kretanje ka objektu i u njemu učine što jednostavnijim. Pored navedenog cilja, poseban izazov za agenciju bio je razvoj kreativnog rešenja sistema obeležavanja koji se uklapa u jedinstveni vizuelni identitet objekta.