21.4.2016.

Esencijalizam - novi korak ka brendingu

Da li je moguće da se sa što manje reči, vizuelnih komponenti, kao i bez primene agresivnih i isuviše kompleksnih poruka privuku potencijalni korisnici ka određenom brendu? Kako ćemo moći da filtriramo i pronađemo pravi signal u šumi zvukova i gomili slika oko nas?
U današnje vreme, kada se događaji i stvari smenjuju neverovatnom brzinom, privući pažnju potrošača veliki je izazov raznim industrijama. Hvatajući korak sa tempom modernog života, potrošač ceni direktan i jednostavan pristup koji umesto da osiromaši poruku, ima upravo suprotan efekat – daje proizvodu mogućnost da se istakne, da bude prihvaćen i uđe u naše živote kao nešto što ih obogaćuje.
 
Sa takvim stanjem, neizbežno na scenu stupa novi pravac – esencijalizam, koji za cilj ima da na jedan jasan, upečatljiv i delotvoran način prenese sliku i stvori emotivnu, psihološku, pa čak i fizičku povezanost pojedinca i samog brenda. Taj pojam vuče korene iz antičkog doba, kada su nastale najznačajnije misli velikih filozofa, kao što su bili Aristotel i Platon. Po definiciji, esencijalizam je stav da za bilo koji određeni entitet (kao što su životinje, grupe ljudi, fizički objekti, koncepti), postoji skup atributa koji su neophodni za njihov identitet i funkciju i koji ih definišu.
 
Na polju dizajna, marketinga i advertajzinga osnovni zadatak esencijalizma bi bio da primenjujući selektivne kriterijume kreira ono što je suštinski bitno, smisleno i kvalitetno i tako potrošaču omogući da pronađe iglu u plastu sena, stvarajući put za dugoročnu vezu između brenda i potrošača. To moraju biti jednostavne, jasne i prijemčive poruke koje saopštavaju šta je brend/proizvod i i šta on potrošaču pruža.
 
 
Esencijalistički pristup pojašnjava brend, njegove karakteristike i prednosti, bez tendencije da pojednostavi ili izuzme određene elemente poruke, kao što je to slučaj u minimalizmu. Da li će primenom upečatljivih, jasnih poruka i upotrebom odgovarajuće tipografije privući potrošača, ili će se akcenat staviti na kvalitet i snažan utisak jednostavnim, geometrijskim oblicima, jesu pitanja i zadaci koje postavljaju esencijalisti.
 
 
Još jedan bitan pristup u razmišljanju i kreiranju poruka u esencijalizmu jeste ideja o životu proizvoda/brenda i nakon njegovog korišćenja, tzv. životni vek na polici. U ovom pristupu veliki značaj se pridaje upravo dizajnu, kao elementu koji će dati dodatnu vrednost brendu i koji će stvoriti kod potrošača emotivnu i fizičku vezanost, gde sam brend postaje sastavni deo našeg privatnog, ali i javnog prostora, a samim tim i deo nas samih.
 
 
Uloga agencije je da bude stalno prisutna i zainteresovana u praćenju želja i zahteva potrošača, nudeći kreativna i inovativna rešenja. Onaj ko ume da “pročita” dizajn koji nas okružuje može i da opipa puls publike, a kako se trendovi konstantno smenjuju, dizajn se tu mora postaviti kao glavni katalizator koji treba da pomiri i kreira buduće trendove i ukuse.
 
Mi u Unibrandu bavimo se brendingom, svime onim što jedan brend koristi da komunicira sa svojim potrošačima i stalno posmatramo kako ta komunikacija evoluira u modernom okruženju. Naša težnja je da u potpunosti razumemo misaoni proces i ponašanje naše publike, kako bismo mogli da ih uputimo na njima potrebna rešenja, brendove i proizvode.
 
Kroz mnogo projekata i praktičnog rada dokazali smo da ono što se u prvi mah može videti kao ograničenje zapravo usmerava kreativni proces još dalje, na neki novi put koji će nam omogućiti da poruku kažemo na još upečatljiviji i jasniji način.
Naš stav kao zagovornika esencijalizma je da se uvek može uraditi bolje, a jednostavnije, kroz dobro postavljenu strategiju i ispitivanje suštine jednog brenda i njegove svrhe. Raditi jednostavnije ne znači završiti posao sa što manje truda i u kratkom roku, već naprotiv, odabrati pravo rešenje pažljivom selekcijom u moru kreativnih mogućnosti koje izniknu u svakom kreativnom procesu. Spojiti brend i onoga kome je potreban na što jednostavniji i upečatljiviji način predstavlja suštinu esencijalizma i modernog vremena.

Ukoliko imate neku zanimljivu temu i voleli biste da je podelite sa nama, pišite nam na: unblog@unibrand.rs