Imlek Selection, Razvoj brend kategorije

  • Zadatak
    Kompanija Imlek u okviru svog portfolija imala je široku paletu proizvoda tvrdih sireva. Međutim, svaki proizvod komunicirao je sam za sebe i nije postojala jasna veza unutar kategorije. Zadatak agencije Unibrand bio je da razvije jedinstveni identitet celokupne brend kategorije.
     
    Rešenje
    Ideja za razvoj brend identiteta ležala je u samom poreklu proizvoda. Pastoralni prikazi ukazivali su na prirodnost proizvoda dok je jedinstvena vizuelna platfroma povezala je sve proizvode u jednu kategoriju. Sam naziv Selection služio je kao promotivno sredstvo jer je ukazivao na selekciju najboljih sireva iz Imlek ponude. Povezivanje svih proizvoda u jednu kategoriju omogućilo je jednostavniju komunikaciju prema potrošačima i lakše razumevanje ponude.