Janković, Popović & Mitić, advokatska kancelarija, Redizajn vizuelnog identiteta

  • Zadatak
    Zadatak agencije bilo je osvežavanje vizuelnog identiteta poznate advokatske kancelarije Janković, Popović i Mitić, sa ciljem unapređenja imidža kancelarije, povećavanja prepoznatljivosti i održanja lojalnosti klijenata. Redizajnirani vizuelni identitet trebalo je primeniti na poslovnu dokumentaciju i predložiti rešenje za korporativnu brošuru.
     
    Rešenje
    Vizuelni identitet Janković, Popović i Mitić dobio je novi logotip sa novom tipografijom i kolornim kodom. Korišćene su tople boje, braon i zlatna, koje stvaraju vezu između tradicije i efikasnosti i uvode dozu elegancije u vizuelni identitet. Pri kreiranju brošure korišćen je savremeni pristup sa akcentom na fotografije koje jasno komuniciraju delatnost kancelarije, sa čitljivim i uočljivim tekstom koji omogućava lako praćenje sadržaja brošure.