Rajićeva Šoping centar, Signage & Wayfinding

  • Jedan od vodećih svetskih operatera šoping centara Ashtrom proširio je poslovanje i na Srbiju, kroz tržni centar Rajićeva u Beogradu. Na visoke zahteve u oblasti izrade projekta za Signage & Wayfinding koje je postavio ovaj iskusni globalni operater najuspešnije je odgovorio Unibrand tim.

    Dizajn oznaka za tri nivoa garaže i četiri prodajna nivoa baziran je na osnovnim grafičkim elementima rešenja enterijera centra i upotpunjen originalnim simbolima i piktogramima.

    Projekat obuhvata više segmenata: analizu kretanja posetilaca i vozila, definisanje tipova oznaka, pozicioniranje oznaka u objektu, dizajn kao i industrijski dizajn oznaka, njihovo dimenzionisanje i materijalizaciju. U finalnoj fazi projekta pri sastavljanju tenderske dokumentacije bilo je potrebno priložiti i tehničke crteže i specifikaciju izrade za svaku od oznaka.

    Rezultat je vizuelno upečatljivo i jasno rešenje koje omogućava lako snalaženje u objektu sa izbegavanjem zastoja u protoku vozila, što obezbeđuje kraće vreme provedeno u prostorima garaže i više vremena za šoping!