Soko Štark Keksi i vafli

  • Zadatak
    U okviru svog porfolija keksa i vafla Soko Štark ima dva ikonična proizvoda kao što su Napolitanke i Petit Beurre. Pored navedenih proizvoda postoji još preko 10 proizvoda od kojih svaki ima svoj sopstveni identitet, komunikaciju i nastup na tržištu. Ovakva strategija Soko Štarka dovela je do jako slabe vidljivosti na mestima prodaje, oslabljivanja pozicije Napolitanki kao lidera u kategoriji i generalno narušavanje imidža Soko Štarka. Zadatak agencije Unibrand je bila organizacija proizvodnog portfolija kroz definisanje jasne brend arhitekture.
     
    Rešenje
    Svi proizvodi iz portfolija keksa i vafla spadaju u dosta generičke proizvode i nemaju snagu da se bore sami na tržištu. Iz tog razloga, Unibrand je radio na razvoju jedinstvenog brend identiteta za kompletnu kategoriju. Kako se proizvodi iz Štark portfolija prave po tradicionalnim recepturama inspiraciju smo tražili u toplim bojama i asocijacijama na detinjstvo i "bakine" kolačiće. Na taj način kompletna kategorija stavljena je pod jedinstvenu platformu "miris detinjstva", dok su kao dve osnovne boje uzete boje vodećih proizvoda iz kategorije.