Turistička Organizacija Kotor, Novi vizuelni identitet

 • Zadatak
  Osmišljavanje novog vizulenog identiteta za Turističku Organizaciju grada Kotora je predstavljao veoma kreativan ali i odgovoran zadatak za nas. U rešavanju ovog zadatka krenuli smo od cilja, a cilj brendiranja neke destinacije je da se dobije i izgradi sveukupna slika sa osnovnim karakteristikama i prednostima koje to turističko mesto nudi, a ujedno i da probudi i prenesu pozitivne emocije kod posetilaca. Nadamo se da smo u tome i uspeli.
   
  Rešenje
  Koncept je kreiran kao dinamični vizuelni prikaz koji će kroz upotrebu sistema piktograma (ikonica) opisivati suštinu grada i sve njegove karakteristike: geografske, topografske, kulturno-istorijske i klimatske.
  Logo pruža mogućnost predstavljanja znamenitosti i atrakcija drugih naselja na području zaliva, koje su karakteristične celine, svaka sa sopstvenom kulturom i jedinstvenom arhitekturom.
  Logo, na taj način, menja simboliku u smislu upotrebe piktograma, ali ujedno zadržava svoju suštinsku prepoznatljivost.
  Sloganom Centuries Young (u prevodu VJEKOVIMA MLAD) komunicira se vekovno postojanje i tradicija grada Kotora koji je uspeo da zadrži duh mladosti, otvorenosti i dinamičnosti.