Vitinka, Vivia

  • Zadatak
    Zadatak agencije Unibrand bio je razvoj identiteta za negaziranu vodu iz portfolija Vitinke. Kompanija Vitinka uživa veliku prepoznatljivost na tržištu Bosne i Hercegovine, ali je njen imidž dosta tradicionalan i u potpunosti ne odgovara imidžu potrošača negaziranih voda.
     
    Rešenje
    Kako bi se približila potrebama i načinu života mlađih potrošača i potrošača negaziranih voda, agencija Unibrand odlučila je da razvije novi brend koji će biti dinamičan, inovativan i fleksibilan, a sadržati elemente koji ukazuju na njegovo poreklo, s obzirom da kompanija Vitinka poseduje tradiciju i poverenje potrošača.